Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

гр. София 1750, кв. Полигона
ул. Петър Протич, бл. 31
e-mail: info@10x.bg
Тел.: 02 971 45 00; 02 971 44 99
Моб.: 088 60 69 500
 

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

гр. София 1574,
бул. Проф. Ц. Лазаров 11а (ПЖИ),
e-mail: 2info@10x.bg
Тел.: 02 970-93-54; 02 483-06-21